PARTNEŘI:

PICTURE ALTPICTURE ALTPICTURE ALTPICTURE ALTPICTURE ALTPICTURE ALTPICTURE ALT

O NÁS

 

 

MUDr. Martin PETZEL, Ph.D. 

 

VZDĚLÁNÍ
2003 -
promoce na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
2008 -
získání odborné způsobilosti v oboru gynekologie a porodnictví
2009 -
 
ukončení doktorského studijního programu (Ph.D.),
Univerzita Palackého v Olomouci

 


PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
2003 - dosud -
 
Porodnicko – gynekologická klinika,
Fakultní nemocnice Ostrava

 

   - ODBORNÉ STÁŽE
2003 -
 zahraniční stáž na Universidat de Lisboa, Portugalsko
2003 -
 zahraniční stáž na Universidat de Murcia, Španělsko
2008 -
 zahraniční stáž na LKH Universitätsklinikum Graz, Rakousko
2008 -
   
 odborná stáž, Porodnicko-gynekologická klinika,
 Všeobecná fakultní nemocnice, Univerzita Karlova v Praze
 

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

a) Původní vědecké publikace in extenso v daném oboru uveřejněné v časopisech s IF

 • Koliba P., Zapletalová O., Petzel M. - Vliv gravidity na průběh roztroušené mozkomíšní sklerózy, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2006, 69/102 (2): 125-129.
 • Stejskal D., Karpíšek M., Petzel M. Lipocalin-2 (LCN-2): Development, analytical characterization, and clinical testing of a new ELISA. Horm Metab Res, 2008, 40: 381-385. IF v roce 2006 1,997.
 • Stejskal D., Karpíšek M., Reutová H., Petzel M., Vařeka I., Stejskal P. Angiopoietin-like protein 4 (Angptl4): Development, analytical characterization, and clinical testing of new ELISA. Gen Physiol Biophys, 2008, 27: 59-63. IF v roce 2006 0,771.

 

b) Původní vědecké publikace in extenso uveřejněné v ostatních recenzovaných vědeckých časopisech

 • Petzel M., Stejskal D., Jedelský L., Kadalová L., Šafarčík K. The influence of estradiole and tibolone administration on leptin levels in women with surgically induced menopause. Biomedical papers 2008; 152: 101-107.
 • Petzel M., Švesták M., Hejduk P., Sporová L., Stejskal D. Serum FGF-21 levels in patients with surgically induced menopause and the influence of different types of hormonal therapy on its serum concentrations. Biomedical papers, v tisku.
 • Petzel M., Švesták M., Hejduk P., Sporová L., Stejskal D. Adiponektin a chirurgicky indukovaná menopauza. Česká gynekologie, v recenzním řízení.
 • Koliba P., Zapletalová O., Petzel M. Gravidita a roztroušená skleróza mozkomíšní, Česká gynekologie, 2005,70, (6): 426-430.
 • Stejskal D., Vavroušková J., Mareš J., Vranová H., Karpíšek M., Kušnierová P., Petzel M. Fosforylovaná neurofilamenta typu H (pNF-H) jako nový laboratorní ukazatel roztroušené sklerózy. Agel Academy 2008; 2: 1-4.
 • Stejskal D., Karpisek M., Hanulova Z., Svestak M., Petzel M. Chemerin is an independent marker of the metabolic syndrome in a Caucasian population – A pilot study. Biomedical papers 2008; 152: 217-223.


c) Přehledné/souborné vědecké práce uveřejněné v ostatních recenzovaných vědeckých časopisech

 • Petzel M., Koliba P., Šimetka O. Hormonální substituční léčba u rizikových neonkogynekologických pacientek, Praktická gynekologie,2005, 9(4): 26-28.
 • Petzel M. Action of leptin on bone and its relationship to menopause, Biomedical papers, 2007, 151(2):195–199.
 • Petzel M., Koliba P., Zapletalová O. Menopauza a roztroušená skleróza mozkomíšní. Medicína po promoci, 2007,ročník 8, (Suppl.3): 48-51.
 • Petzel M., Medroxyprogesteron acetát, Klimakterická medicína, 2009, ročník 14, 1:14-17
 • Koliba P., Petzel M. Vliv hormonální kontracepce na roztroušenou sklerózu mozkomíšní, Praktická gynekologie, 2005, 3:20-21.

 

d) Publikovaná abstrakta

 • Petzel M., Koliba P. – Laboratorní ukazatele metabolických změn v menopauze, Praktická gynekologie 2006, 10 (5), Supplementum Menopauza a andropauza 2006, sborník abstrakt, s. 5.
 • Koliba P., Petzel M., Kuchařová Z. Stárnutí gonadálních funkcí, Praktická gynekologie 2006, 10 (5), Supplementum Menopauza a andropauza 2006, sborník abstrakt, s. 5.
 • Koliba P., Petzel M., Kuchařová Z. Hormonální léčba – nové možnosti. Praktická gynekologie 2006, 10 (5) Supplementum Menopauza a andropauza 2006, sborník abstrakt, s. 17.
 • Zapletalová O., Petzel M., Koliba P., Hradílek P, Woznicová I. Hodnocení průběhu roztroušené sklerózy mozkomíšní po oboustranné ovarektomii. Praktická gynekologie, 2006, 10 (5) Supplementum Menopauza a andropauza 2006, sborník abstrakt, s. 9. 
 • Koliba P., Ševčík L., Petzel M., Hrankay H. Chirurgická léčba endometriózy Praktická gynekologie, 2006, 10(6): 228-229.
 • Kočí J., Stejskal D., Karpíšek M. , Petzel Martin, Reutová H.  Zinc-alfa-2-glykoprotein Vnitřní lékařství, 2007, 53 (9) (Příloha): 48-49.

 

e) Seznam přednášek/posterů přednesených uchazečem na veřejných odborných fórech

 • Petzel M., Šimetka O., Koliba P., Pětroš M. HRT u rizikových neonkogynekologických pacientek, Menopauza – andropauza – 2004, Ostrava, 21.–23.10.2004.
 • Petzel M., Koliba P., Pětroš M. Alternativní medicína v menopauze - aktuální přehled, VII. konference o menopauze ČMAS, Hradec Králové, 8.- 9.9.2005.
 • Petzel M., Koliba P. Laboratorní ukazatele metabolických změn v menopauze. Menopauza a andropauza 2006, kvalita života po menopauze a andropauze, Hradec nad Moravicí 19.-21.10.2006.
 • Petzel M., Szabová O., Gartner M., , Krhut J. Infekční komplikace po aplikaci TVT.
 • Praktická urogynekologie XVIII., Mělník, 4.12.2009.
 • Petzel M., Švesták M., Hejduk P., Sporová L., Stejskal D. A-FABP, osteoprotegerin a chirurgicky indukovaná menopauza. XIII. Kongres o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn, 10.-12.12.2009.